Kolejne pieniądze na dofinansowanie działalności DPS-ów


Kolejna dotacja przyznana przez ministra rodziny i polityki społecznej trafi do 32 domów pomocy społecznej na Pomorzu Zachodnim. Środki w wysokości blisko 2,4 mln zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
To kolejne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2. Dotacje mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

W ubiegłym roku wojewoda zachodniopomorski przekazał domom pomocy społecznej dodatkowe środki w wysokości 4,2 mln zł.

Do powiatu gryfińskiego trafi 228 775,00 złotych a do powiatu myśliborskiego 102 821,00 złotych. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza