Kolejny sprzęt trafił do strażaków


Kolejny sprzęt ochrony indywidualnej trafił do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z  Gminy Gryfino. 

Burmistrz Miasta Mieczysław Sawaryn wraz z Zastępcą Burmistrza Pawłem Nikitińskim i Radnym Rady Miejskiej Zenonem Trzepaczem przekazali 20 sztuk hełmów strażackich Rosenbauer Heros. 

Koszt całkowity tego zakupu wyniósł 34 000,00 zł. Zakupione hełmy spełniają wszystkie normy i certyfikaty w tym świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i służyć podczas prowadzenia trudnych akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków miejscowych zagrożeń.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza