Reklama [góra]


Nowe zasady korzystania z teleporad. Co trzeba wiedzieć?

Od 16 marca zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedy skorzystasz z wizyty stacjonarnej, a kiedy z teleporady?

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. 

Kiedy bezpośrednia wizyta
 • Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:
 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Lekarz odmawia przyjęcia Cię bezpośrednio w placówce? Zadzwoń na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłoś tę oraz inne nieprawidłowości.

Kiedy teleporada korzystasz gdy:
 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.
 • Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza
 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Jakie obowiązki informacyjne ma placówka lecznicza

Placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić:
 • w miejscu leczenia
 • na stronie internetowej
 • telefonicznie na Twoją prośbę
 • Informacja powinna zawierać następujące dane:
 • listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty
 • system, przez który lekarze udzielają teleporad
 • sposób ustalenia terminu teleporady
 • sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia
 • sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
 • możliwość skorzystania ze stacjonarnej wizyty, gdy jest ona niezbędna
 • instrukcje o:
 • sposobie realizacji e-recepty
 • sposobie realizacji e-skierowania
 • sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne
 • sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
 • możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.
Termin realizowania teleporady
 • Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:
 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jak przebiega teleporada
 • Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta
 • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 • Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego
 • Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 • Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady

Gdzie do lekarza
 • Jeśli Twoja przychodnia została zamknięta, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne:
 • listy poradni POZ, które udzielają teleporad
 • wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych.
Więcej informacji również na stronie  pacjent.gov.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.