Nowi policjanci złożyli przysięgę i rozpoczynają pracę


Funkcjonariusze wypowiedzieli w ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu słowa policyjnej roty ślubowania wstępując tym samym w szeregi Policji. 

Funkcjonariuszy, którzy niebawem będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Myśliborskiego powitał w szeregach Policji, Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu – młodszy inspektor Dariusz Ufnowski.

Nowym policjantom akty ślubowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu – młodszy inspektor Dariusz Ufnowski, który gratulował funkcjonariuszom i życzył sukcesów w rozpoczętej służbie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało między innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz komisję lekarską.

Teraz nowi policjanci odbędą kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej.

Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą po odbytym szkoleniu do jednostki macierzystej w Myśliborzu, by móc w codziennej służbie realizować słowa wypowiedziane w rocie ślubowania.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza