Odrestaurowano średniowieczne freski w Kościele Mariackim [foto]


Niedawno zakończyły się prace konserwatorskie polichromii ścian i sklepień dwóch kaplic obejścia prezbiterium po stronie południowej w Kościele Mariackim w Chojnie.

Wykonano prace polegające między innymi na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych składu zapraw, pigmentów i spoiw oraz badań stratygraficznych warstw malarskich, wykonaniu badań nieinwazyjnych w świetle UV i IR; dezynfekcji ścian, podklejeniu odspojeń tynków, usunięciu wtórnych tynków, zapraw i przemalowań, usunięciu wtórnych, skorodowanych elementów metalowych; odsoleniu ścian, doczyszczeniu odsłoniętych polichromii, utrwaleniu i uczytelnieniu warstw malarskich, uzupełnieniu ubytków tynku (zaprawa wapienno-piaskowa o składzie zgodnym z wynikami badań konserwatorskich), uzupełnieniu ubytków pobiały, uzupełnieniu ubytków warstwy malarskiej w formie punktowania – pionową kreską lub kropką.

Kilka tygodni temu zakończono również prace związane z wymianą dachu na kościele. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza