Platformy dla rybołowów


Na terenie Nadleśnictwa Kliniska oraz Nadleśnictwa Gryfino (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) w ramach projektu „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” zostały zamontowane w dniach 24 i 25 marca platformy dla rybołowów. Montaż platform był możliwy dzięki porozumieniu między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Lasami Państwowymi. Zostały do tego wykorzystane słupy energetyczne. Warto podkreślić, że mimo wysokiego napięcia słupy te są całkowicie bezpieczne dla gniazdujących tam ptaków.

Montowanie nowych platform ma zachęcić ptaki do założenia gniazda i wyprowadzenia lęgu. Według ostatnich analiz populacja rybołowa w Polsce nieznacznie wzrasta w porównaniu do lat poprzednich dzięki podobnym działaniom. W ubiegłym roku odnotowano aż 29 zajętych rewirów lęgowych, w 2017 roku było ich 24.

- Na terenie Nadleśnictwa Gryfino działania takie są realizowane od 2019 roku. W obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry, na słupach napowietrznych wysokiego napięcia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., a także Enea Operator zamontowane zostały już wszystkie, zaplanowane platformy z gniazdami, czyli 9 sztuk, w tym dwie ostatnie w marcu b.r. Na nowych mieszkańców czeka już także 6 sztucznych gniazd na drzewach z 10 zaplanowanych. W potencjalnych miejscach koncentracji rybołowów zamontowano również 2 szlabany, które ograniczą niezgodne z prawem poruszanie się pojazdów po drogach leśnych. Informacje o projekcie prezentowane są na tablicach edukacyjnych, umieszczonych w sąsiedztwie rowerowego Szlaku Bielika, który znajduje się w lasach Nadleśnictwa Gryfino w Gminie Kołbaskowo – mówi Daniel Pogorzelec, p.o. zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino.

Zakłada się, że efektem końcowym wszystkich działań w projekcie będzie wzrost populacji rybołowa o 20%, w stosunku do liczebności populacji w 2014 roku. Nawet, jeśli wszystkie sztuczne gniazda nie zostaną natychmiast zajęte przez rybołowa, zwiększą zdecydowanie dostępność bazy lęgowej, nie tylko dla rybołowów, ale również dla innych gatunków ptaków szponiastych.

Platformy lęgowe powstają w ramach projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowanego przez Lasy Państwowe i Komitet Ochrony Orłów, który w ciągu 2 lat zamontował ok. 240 sztucznych gniazd na terenach leśnych. Łączny budżet projektu to ok. 1,4 mln euro, z czego 60 proc. pochodzi ze środków unijnego programu LIFE.

Z programu finansowane są również prace naukowe prowadzone przez ornitologów, którzy do badania ptaków wykorzystują najnowocześniejsze technologie: nadajniki satelitarne, fotopułapki i testy genetyczne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza