Prezydent podpisał ustawę o 14. emeryturze

Będzie 14. emerytura dla seniorów. Stosowną ustawę w poniedziałek 8 marca podpisał prezydent RP Andrzej Duda. 


Czternasta emerytura trafi do ponad 9 milionów osób. Szacunkowy koszt wypłaty w 2021 roku to 11,4 mld złotych. 

– To zwyczajnie radosna chwila, że właśnie dzisiaj, także w Dniu Kobiet, mogłem podpisać ustawę w sprawie czternastej emerytury – powiedział Andrzej Duda

Pieniądze otrzymają emeryci i renciści podlegający ZUS, KRUS, zakładom emerytalnym MSWiA i MON. Dostaną je m.in. osoby, które pobierają zasiłki przedemerytalne, rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz rentę inwalidów wojennych i wojskowych.

Pełną czternastą emeryturę, w wysokości emerytury minimalnej, wynoszącej 1250 złotych, otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 złotych brutto;

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza