W tej gminie przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłat za sprzedaż alkoholu


Rada Miejska Dębna przyjęła uchwałę dotyczącą zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Dębno za rok 2021. 

To kolejny instrument wsparcia przedsiębiorców zaproponowany przez Gminę Dębno. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną zostali zwolnieni z opłaty I, II i III raty należnej w 2021 r.  Zgodnie z uchwałą właściciele, którzy opłacili stawkę za cały rok z góry będą mogli ubiegać się o zwrot dokonanej opłaty.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest formą pomocy oraz wsparcia dla przedsiębiorców w ramach rekompensaty poniesionych strat w związku z wprowadzonymi przez Radę Ministrów ograniczeniami i zakazami związanymi z epidemią wirusa SARS -CoV-2.

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną na terenie gminy Dębno, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % (oraz na piwo) pow. 4,5% do 18% i pow. 18% Wyliczona kwota ogólna - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dot. 15 przedsiębiorców i wynosi 33 840 zł opłaty należnej za rok 2021.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza