Rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Co trzeba wiedzieć ? [video]


Od 1 kwietnia na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców Polski. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Do samodzielnego spisania się poprzez formularz internetowy już w pierwszych dniach kwietnia .Dla osób, które dokonały samospisu planowana jest loteria z możliwością wygrania wartościowych nagród.

Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego
 • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego)
Jakie dane będą zbierane  Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe  oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane:
 • Charakterystyka demograficzna osób
 • płeć;
 • wiek;
 • adres zamieszkania
 • stan cywilny
 • kraj urodzenia
 • kraj posiadanego obywatelstwa
 • Aktywność ekonomiczna osób
 • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo
 • lokalizacja miejsca pracy
 • rodzaj działalności zakładu pracy
 • zawód wykonywany
 • status zatrudnienia
 • wymiar czasu pracy
 • rodzaj źródła utrzymania osób
 • rodzaje pobieranych świadczeń.
 • Poziom wykształcenia.
 • Niepełnosprawności 
 • samoocena niepełnosprawności
 • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • stopień niepełnosprawności
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności
 • Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą
 • rok przyjazdu /powrotu do Polski
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą)
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą)
 • Charakterystyka etniczno-kulturowa
 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych
 • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny:
 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego
 • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania
 • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki
 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych
 • stan zamieszkania mieszkania
 • własność mieszkania
 • liczba osób w mieszkaniu
 • powierzchnia użytkowa mieszkania
 • liczba izb w mieszkaniu
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne
 • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie
 • stan zamieszkania budynku
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku
 • liczba izb w budynku
 • własność budynku
 • liczba mieszkań w budynku
 • rok wybudowania budynku
Więcej informacji i formularze znajdziemy na stronie https://spis.gov.pl/ zobacz również materiał filmowy. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza