Stan cywilny i liczba dzieci a cena OC


Wysokość składki na obowiązkowe dla właścicieli aut ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zależy od mnóstwa czynników. Należą do nich również tak nieoczywiste, wydawałoby się, aspekty jak stan cywilny i liczba dzieci. W jakim stopniu i w jaki sposób wpływają one na cenę OC? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.
 
Stan cywilny i liczba wpływają na składkę OC

Choć rodzicielstwo nie bez przyczyny kojarzy się z licznymi obowiązkami i wyrzeczeniami, wiąże się też z wieloma korzyściami, często wymiernymi pod względem finansowym. Najlepszym przykładem jest program „500+”, za pośrednictwem którego rodzinom wychowującym potomstwo w wieku do 18 lat przekazywane są co miesiąc środki pieniężne w wysokości 500 zł na każde dziecko. Z kolei mamy, które urodziły co najmniej czworo potomstwa, mogą liczyć na dodatek emerytalny o wartości 1000 zł miesięcznie. Również ubezpieczyciele patrzą przychylniejszym okiem na kierowców wychowujących dzieci.

Posiadanie potomstwa i stan cywilny to jeden z aspektów uwzględnianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe do wyliczenia składki OC. Liczba potomstwa i fakt pozostawania w formalnym związku małżeńskim mają wpływ na cenę polisy, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe uznają, że korelują z bezpieczeństwem jazdy. Krótko mówiąc, rodzice i osoby pozostające w związku małżeńskim powodują mniej szkód w ruchu drogowym niż kierowcy żyjący samotnie i nieposiadający dzieci. Więcej informacji o tym, jak uzyskać tanie OC, znajdziesz pod adresem https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/ubezpieczenie-samochodu/najtansze-oc/.

Masz dzieci? Zapłacisz mniej za OC

Co ważne, powyższe założenia nie są wymysłem pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, lecz odzwierciedleniem rzeczywistości. Statystyki policyjne wyraźnie pokazują, że rodzice i osoby żyjące w małżeństwie są generalnie bezpieczniejszymi kierowcami i powodują mniej wypadków, stłuczek oraz kolizji niż kierowcy bezdzietni i samotni. Przyczyn można się domyślać – większa ostrożność, częste przewożenie potomstwa autem i przywiązywanie dużej wagi do bezpieczeństwa to zachowania bardziej charakterystyczne dla rodziców, które odbijają się korzystnie na wysokości składki OC.

O jakich różnicach w takim razie mowa? O ile mniej zapłaci rodzic od kierowcy bez potomstwa? To zależy od liczby dzieci, ponieważ na największe upusty mogą liczyć rodzice z co najmniej dwojgiem dzieci, podczas gdy nieco mniejsze, ale wciąż odczuwalne obniżki są dostępne dla osób z jednym dzieckiem. Różnica wynosi z reguły 5-15% na korzyść kierowcy z dwojgiem potomstwa w porównaniu z ceną dla tego samego kierowcy i jednakowego auta, z tym że przy założeniu bezdzietności.

Wybór oferty i historia ubezpieczeniowa kluczowe dla ceny OC

Podsumowując, mimo że potomstwo i stan cywilny wpływają na wysokość składki OC, to tylko w relatywnie małym zakresie. Z pewnością nie są to decydujące czynniki kształtujące cenę obowiązkowego dla kierowców ubezpieczenia, choć zawsze miła jest świadomość wynikająca z korzyści finansowych z tytułu posiadania dzieci i pozostawania w małżeństwie. Wciąż jednak kluczowe znaczenie ma wybór oferty, od którego w największym stopniu zależy cena polisy od odpowiedzialności cywilnej. Równie istotny jest przebieg historii ubezpieczeniowej – czas kontynuowania OC i liczba szkód wyrządzonych przez właściciela.

Jednocześnie pamiętaj, że OC zapewnia zaledwie podstawową ochronę i stanowi zabezpieczenie wyłącznie na wypadek roszczeń ze strony osób poszkodowanych przez Ciebie w ruchu drogowym. Dlatego warto zastanowić się nad poszerzeniem ochrony o dodatkowe polisy, jak np. autocasco, NNW czy assistance. W razie potrzebny dostępne jest bardziej rozbudowane assistance bez OC dla osób, które często podróżują autem.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza