Terapia Metodą Tomatisa. Powstał prywatny gabinet dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Metoda Tomatisa to program stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Głównym celem jest wspieranie funkcji słuchowej człowieka, w wyniku czego nastąpić ma poprawa koncentracji, kreatywności, rozwoju zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych, jak również zwiększenie potencjału człowieka w nauce i rozwoju psychoruchowym.

Zastosowanie terapii: w czym pomagamy?

Poprawa pisania i czytania.
Lepsza komunikacja (wysławianie się).
Efektywniejsza nauka języków obcych.
Likwidacja lub minimalizacja nadmiaru stresu.
Likwidacja lub minimalizacja zaburzeń snu.
Lepsza motywacja w życiu osobistym oraz zawodowym.
Terapia z osobami : z dysleksją, z dyskalkulią, z autyzmem, z Aspergerem, z ADHD, z zespołem A.D.D, z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 662 271 390.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza