Michał Markiewicz zasłużonym dla Miasta i Gminy Dębno


Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna – Marcin Krzysiak wręczyli Michałowi Markiewiczowi tytuł i medal Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno. 

Z wnioskiem o nadanie tego tytułu i medalu wystąpił wiceprzewodniczący Rady Władysław Sokalski w imieniu Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Dębnie.

Pan Michał to nasz najstarszy Kombatant II wojny światowej zaewidencjonowany w Kole Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Dębnie. Przyznany tytuł to oddanie honoru i szacunku Panu Michałowi za wieloletnią pracę, poświęcenie i zaangażowanie w sprawy krzewienia wartości historycznych i patriotycznych w naszej małej ojczyźnie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza