Ministerstwo Edukacji Narodowej negatywnie o przekształceniu szkoły w Piasku

Zachodniopomorski Kuratora Oświaty wydał negatywną opinię o zamiarze likwidacji szkoły w miejscowości Piaski w gminie Cedynia. Podtrzymało ją Ministerstwo Edukacji Narodowej. Burmistrz jednak nie składa broni i zamierza odwołać się od decyzji ministerstwa. 

W październiku 2020 roku Rada Miejska w Cedyni podjęła decyzję w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. Od nowego roku szkolnego miały tam funkcjonować klasy I - III i oddział przedszkolny. Pozostali uczniowie mieliby kontynuować naukę w szkole w Cedyni. 

W grudniu negatywną opinię o zamiarze likwidacji szkoły wydało Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Burmistrz Cedyni wniósł zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. Zażalenie zostało rozpatrzone 19 kwietnia, wydane postanowienie utrzymuje w mocy wcześniejsze rozstrzygnięcie kuratorium .

- Obecnie prowadzone są prace mające na celu zaskarżenie postanowienia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki - informuje nas Wacław Gołąb za pośrednictwem pisma, które podpisał burmistrz Adam Zarzycki. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza