PCPR w Gryfinie się zmienia z myślą o osobach niepełnosprawnych [video]


Umożliwienie sprawnego poruszania się osobom niepełnosprawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, to efekt prac prowadzonych w budynku instytucji. Z myślą o nich m.in. zamontowano ruchome siedziska, które pozwolą na zwiększenie przejścia w korytarzu.

Zakres wykonanych prac w budynku PCPR w Gryfinie wprowadza wiele udogodnień dla osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo, m.in: zamontowano plan tyflograficzny - sensoryczny planu obiektu, umożliwiający sprawne poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym, umieszczono tabliczki brajlowskie, pozwalające na czytanie nazw biur osobom niewidomym i słabo widzącym, na podłodze umieszczono linie prowadzące wraz z polami uwag, zamontowano siedziska składane na korytarzu dla ułatwienia przemieszczania się osobom na wózkach inwalidzkich (składane siedziska pozwoliły na likwidację krzeseł wolnostojących, które utrudniały komunikację w tym miejscu).


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało na ten cel dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach prowadzonego działania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności.

Działania likwidujące bariery w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych to jeden z obszarów działania władz Powiatu Gryfińskiego.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza