Przebudowa drogi i chodników w Naroście stanęła w miejscu. Powodem jest stara sieć wodociągowa.

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Naroście (gmina Chojna). Od kilku dni na placu budowy nie widać jednak pracowników, co zaniepokoiło mieszkańców.

W zakresie prowadzonej inwestycji przewidziana jest przebudowa jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6 metrów a także przebudowa chodników oraz zatoki autobusowej. Koszt zadania wynosi 2 188 094,33 zł. Prace mają zostać zakończone do października 2021 roku. 

- W trakcie robót stwierdzono zły stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej. Zarządca sieci analizuje aktualnie możliwość wymiany rurociągów, stąd chwilowa przerwa w robotach - informuje nas Arkadiusz Durma, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami w Gryfinie.

Administratorem sieci wodociągowej są Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza