Radni Województwa walczą o rozwój regionu. Zachodniopomorskie poszkodowane przy rządowych dotacjach? [video]


Dzielenie mieszkańców na lepszych i gorszych, pogłębianie podziału kraju, polityczny klientelizm – tak Radni w przyjętym stanowisku oceniają wyniki rozstrzygniętych konkursów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w dwóch naborach otrzymał „okrągłe zero złotych”.

W przyjętym 29 kwietnia 2021 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego stanowisku czytamy:

Szczegółowa analiza wyników konkursów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wskazuje natomiast na bardzo wyraźne preferowanie przy przyznawaniu wsparcia tych samorządów lokalnych i regionalnych, których włodarze związani się z obozem władzy. Te samorządy otrzymały dotacje wielokrotnie wyższe w przeliczeniu na 1 mieszkańca niż średnia krajowa i drastycznie wysokie porównaniu do samorządów, na których czele stoją osoby zaliczane do opozycji względem rządu.

Takie stwierdzenie ma odzwierciedlenie w liczbach. W dwóch naborach samorządy województw: podkarpackiego (145 mln zł – 5 inwestycji), podlaskiego (51,8 mln zł – 7 inwestycji) i łódzkiego (ponad 58 mln zł – 3 inwestycje) otrzymały największe środki na inwestycje.


Natomiast Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest jednym z 4 samorządów regionalnych (obok Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego), który nie uzyskał z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych żadnego wsparcia. W stanowisku podano konkretne dane.

Dzieje się to w sytuacji, gdy pomiędzy samorządy w całej Polsce rozdzielono w tych konkursach 6 miliardów złotych, a samorządom województw, w których rządzą lub współrządzą członkowie partii obozu władzy, przypadło z tej puli ponad 350 milionów złotych.

O co toczy się walka?

– Dziś walczymy o środki dla samorządów województw. Dotychczas Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał równą kwotę wynoszącą zero złotych. Zabiegaliśmy o fundusze na inwestycje, które są bardzo ważne dla mieszkańców – mówił w trakcie sesji marszałek Olgierd Geblewicz.

W pierwszym naborze wniosków Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ubiegał się o dofinansowanie 31 zadań inwestycyjnych, opiewających łącznie na ponad 736,5 miliona złotych. Odrzucono wszystkie wnioski.

W drugim naborze Samorząd Województwa walczył o środki na realizację trzech niezwykle istotnych dla mieszkańców zadań. To: zakup 10 hybryd, które umożliwią włączanie obszarów szczególnego wykluczenia w sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (wnioskowana kwota: 200 mln zł), modernizacja siedzib filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych na terenie województwa (wnioskowana kwota: 18 mln zł) oraz poprawa warunków diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (wnioskowana kwota: 82 mln zł).

Miały szansę na ocenę?

Czy złożone w drugim naborze projekty otrzymały rekomendację zachodniopomorskiego wojewody i zostały wskazane premierowi? Tego do tej pory nie wiadomo. Już w styczniu br. pojawiły się – na podstawie informacji przekazywanych publicznie przez Centrum Informacyjne Rządu (za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej) – wątpliwości, czy projekty uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Wojewody Zachodniopomorskiego. Marszałek Olgierd Geblewicz zwracał się do wojewody o niezwłoczne udostępnienie kompleksowej informacji o powodach prawdopodobnej negatywnej weryfikacji projektów. Szczegółowej odpowiedzi nie uzyskał. Teraz z podobnym apelem zwracają się do wojewody Radni Województwa Zachodniopomorskiego. W stanowisku czytamy:

Jako Radni Województwa Zachodniopomorskiego domagamy się przedstawienia szczegółowych informacji o przebiegu oceny wszystkich wniosków złożonych w obu konkursach do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym wskazanie kryteriów oceny, które zdecydowały o wyborze projektów do dofinansowania. W kontekście II naboru konkursowego, w ramach którego wojewodowie uzyskali uprawnienie do oceny i rekomendowania Premierowi projektów
do dofinansowania, wnosimy o udostępnienie informacji o wynikach oceny wniosków, dokonanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i listy projektów rekomendowanych Premierowi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Kwestie nierównego podziału środków były przedmiotem wielu wypowiedzi marszałka Olgierda Geblewicza, który zaznaczał, że PiS ignoruje potrzeby regionu.

– O tym, że jedynym kryterium podziału środków są preferencje polityczne władz danego samorządu, mówiono głośno podczas poprzedniej edycji RFIL. Jak widać – rządzący za bardzo się tym nie przejęli. Wojewoda zachodniopomorski najprawdopodobniej nie udzielił rekomendacji żadnemu z naszych projektów. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, dlaczego – nie krył oburzenia marszałek Olgierd Geblewicz.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 18 radnych, 11 było przeciw.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza