ZSP w Chojnie uczciło pamięć patronów szkoły [foto]


Co roku, 16. kwietnia, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie obchodzi święto Patronów, którymi są Bohaterowie spod Siekierek oraz ppor. Ryszard Kulesza. Położenie Chojny w Rejonie Pamięci Narodowej, miejscu szczególnej martyrologii polskiego żołnierza, zadecydowało o Patronach szkół wchodzących w skład Zespołu. 

Zarządzeniem Ministra Oświaty z 12 października 1965 roku, szkole zawodowej i technikum nadano
imię ppor. Ryszarda Kuleszy, a 4 lutego 1970 roku Kurator Oświaty, na wniosek władz szkolnych, nadał Liceum Ogólnokształcącemu w Chojnie imię Bohaterów spod Siekierek. Te zaszczytne imiona zobowiązują całą społeczność szkolną do szczególnej pamięci o poległych, młodych, polskich żołnierzach, którzy na siekierkowskiej ziemi złożyli Ojczyźnie ofiarę ze swego życia.


Siekierkowska bitwa, nazywana potocznie „forsowaniem Odry”, była jedną z ostatnich wielkich bitew II wojny światowej otwierającą drogę do zdobycia Berlina i zakończenia wojny. 76 lat temu, 16 kwietnia, około 4 nad ranem rozpoczął się ostrzał artyleryjski a jako pierwsi rzekę zaczęli forsować żołnierze 1 Dywizji Piechoty z okolic Siekierek. Kwietniowa aura, lodowata woda, rozlewiska Odry tworzące liczne płycizny i grzęzawiska nie pomagały żołnierzom w żaden sposób a otwarta przestrzeń wystawiała ich na łatwy cel.

Forsowanie Odry zakończyło się 20 kwietnia rozbiciem niemieckich wojsk. Obrona niemiecka została złamana i wojska zaczęły się wycofywać. Droga do Berlina była otwarta. Jednakże cena tego zwycięstwa była wysoka. W nurtach rzeki straciło życie ponad 2 tys. młodych Polaków, głównie mieszkańców Wileńszczyzny.

- Święto Szkoły jest dla nas czasem zadumy nad losem poległych polskich żołnierzy, jednak nie ubolewaniem, ale pamięcią oraz zobowiązaniem, aby ich marzenia i nadzieje, które pochłonęła wojna, o życiu w wolnej, tolerancyjnej, pięknej i szczęśliwej ojczyźnie, realizować w czasie teraźniejszym - mówi dyrektor Zespołu Szkół w Chojnie Adriana Salamończyk.

Dziś szkoła w Chojnie jest certyfikowanym realizatorem współpracy międzynarodowej w ramach  programu "Erasmus plus". Edukacja tu jest szansą na dobrą pracę dla młodych ludzi.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza