Majówka w lesie


W dobie pandemii COVID-19 wszyscy na nowo odkrywamy piękno najbliższej okolicy szukając odpoczynku na łonie przyrody. Dłuższy, wiosenny dzień oraz zbliżająca się majówka zachęcają do podejmowania różnych aktywności na świeżym powietrzu. Dlatego nie dziwi nas, że obserwujemy coraz więcej spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów, którzy odwiedzają bogate i różnorodne chojeńskie lasy.
Cieszymy się z tego i niezmiennie od blisko 100 lat funkcjonowania Polskich Lasów Państwowych zapraszamy do odpowiedzialnego korzystania z lasów, które jako leśnicy pielęgnujemy dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Niestety w ostatnich czasach nasiliło się zjawisko bezprawnego korzystania z lasu przez tzw. „miłośników” motocykli crossowych czy quadów. Swoim zachowaniem wprowadzają niepokój w środowisku leśnym, regularnie rozjeżdżają najcenniejsze ekosystemy w trudno dostępnych miejscach - także na terenie rezerwatów przyrody! Płoszą zwierzynę, co w okresie lęgowym może doprowadzić do utraty lęgów ptasich i śmierci młodych ssaków, niszczą roślinność, a także stwarzają zagrożenie dla osób wypoczywających w lesie. W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że legalnym miejscem do uprawiania motosportu są tory motocrossowe, a nie las!

Dlatego w trosce o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa przez osoby korzystające z lasów w okresie od 30 kwietnia do 10 maja br. Straż Leśna we współpracy z innymi służbami porządkowymi będzie prowadziła działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane w szczególności na egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pamiętajmy!!!

Odpowiedzialne i świadome korzystanie z uroków okolicznych lasów wymaga przestrzegania podstawowych zasad zachowania się w lesie:
 1. nie używaj ognia otwartego poza miejscami do tego wyznaczonymi; pożar może wybuchnąć nie tylko od wyrzuconego, a wciąż żarzącego się papierosa, ale też od rozgrzanego silnika. Przytłaczająca większość pożarów jest wynikiem nieodpowiedzialnych zachowań ludzi!
 2. nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym - pozostaw go w bezpiecznym miejscu przy drodze publicznej lub przy drodze leśnej udostępnionej do ruchu, nie zastawiaj zjazdów na drogi leśne.
 3. zachowaj ciszę - szczególnie wiosną - to okres lęgowy ptaków i okres wychowu młodych przez zdecydowaną większość mieszkańców lasu.
 4. nie puszczaj psa luzem - może być niebezpieczny dla młodych zwierząt, ale także, kiedy zbyt się oddali, sam może być zagrożony atakiem wilków.
 5. nie zabieraj z lasu młodych zwierząt, które wydają się pozostawione bez opieki – ich rodzice z oddali czuwają nad nimi. Czasem dorosłe ptaki symulują np. uszkodzenie skrzydeł, aby odciągnąć intruza od gniazda lub młodych.
 6. po rezerwatach przyrody poruszaj się po wyznaczonych szlakach – w ten sposób chronisz najcenniejsze perły przyrodnicze naszych okolic.
 7. nie wyrzucaj śmieci - swoje śmieci zabieraj ze sobą,
 8. przestrzegaj okresowych zakazów wstępu, np. na obszary gdzie prowadzone są prace leśne.

Prosimy:
 • jeśli napotkasz w lesie coś co wymaga szybkiej reakcji służb ratowniczych, dzwoń na numer alarmowy,
 • jeśli chcesz powiadomić gospodarza np. o dzikim wysypisku śmieci, nielegalnych przejazdach motocykli czy quadów, znalezionych wnykach itp. – kontaktuj się z nadleśnictwem, miejscowym leśniczym lub Strażą Leśną - tel.: 606 135 824, 606 148 569, (91) 431 73 95.
 • w przypadku znalezienia martwego dzika, pamiętaj, że może być zarażony wirusem ASF (afrykański pomór świń) - nie zbliżaj się do niego, tylko niezwłocznie powiadom Powiatowego Lekarza Weterynarii, który pobierze próbki pod kątem ASF i zdecyduje o utylizacji tuszy.
Korzystajmy z lasu tak żeby swoim działaniem nie szkodzić przyrodzie oraz innym ludziom!

Nadleśnictwo Chojna
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza