Ponad sto projektów do wyboru w Programie Społecznik. Internetowe głosowanie rozpoczęte!


Mieszkanki i mieszkańcy Pomorza Zachodniego wybierają najlepsze regionalne inicjatywy obywatelskie w Programie Społecznik.

W czwartek, 6 maja wystartowało internetowe głosowanie. Na realizację najlepszych pomysłów Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował pół miliona złotych. – Wybieramy do realizacji projekty szczególe – przygotowane przez Społeczniczki i Społeczników dla nas! To inicjatywy „szyte na miarę” społeczności lokalnych, w których żyjemy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Zgłoszone przez Społeczników i Społeczniczki projekty mają szansę na dofinansowanie w wysokości nawet 10 tys. zł. Warunek? Trzeba zdobyć głosy w internetowym głosowaniu. Na dotację ma szansę 50 najciekawszych przedsięwzięć.

Mieszkanki i mieszkańcy będą wybierać projekty za pośrednictwem nowej platformy internetowej dostępnej pod adresem https://pomorzezachodnie.konsultuje.pl/. Do głosowania wskazano w sumie 104 inicjatywy, w tym 64 inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz 40 inicjatyw o zasięgu powiatowym. Będą one realizowane od 1 lipca do 6 grudnia 2021 roku.

Głosować mogą mieszkanki i mieszkańcy regionu, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia. Głos można oddać na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (według miejsca zamieszkania). Aby głos był ważny, należy głosować podając: imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody, a także podać powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu raz. Po oddaniu głosu otrzymamy wiadomość, by potwierdzić głosowanie. Wystarczy kliknąć w przesłany link. Oddanie głosu będzie możliwe jest od 6 maja 2021 r. do godz. 20 maja 2021 r., do godz. 23:59. Wyniki głosowania poznamy 24 maja 2021 r.

W tym głosowaniu szczególnie ważne jest zaangażowanie głosujących. Aby inicjatywy mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć: minimum 200 głosów na Regionalną Inicjatywę Obywatelską o zasięgu regionalnym oraz minimum 0,15% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2019 r.) na Regionalną Inicjatywę Obywatelską o zasięgu powiatowym, przy założeniu minimum 200 głosów dla Miasta Szczecin.

Program Społecznik na lata 2019-2021 jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza