Powiat Gryfiński wspiera ekologiczne rozwiązania. Mniej kopciuchów.


Gdy media i stowarzyszenia ekologiczne mówią o potrzebie dbania o środowisko Powiat Gryfiński to robi. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie pomagali w uzyskaniu dotacji na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych czy wykorzystujących lokalne źródła energii od 2012 roku.

Już w 2016 roku siedem osób kupiło ekologiczne urządzenia grzewcza a dwie otrzymały dotację na montaż lokalnych źródeł energii. W 2018 roku 33 wnioski zostało pozytywnie rozpatrzonych na łączną kwotę 123 tysięcy złotych. Natomiast dwie osoby skorzystały z dotacji na lokalne źródło energii. W 2018 roku Powiat Gryfiński przekazał dotację dla Polskiego Związku Wędkarskiego na działanie pod nazwą ,,Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie całego Powiatu Gryfińskiego.

- Symbolem Powiatu Gryfińskiego jest bocian. Jego obecność potwierdza, że tereny Powiatu Gryfińskiego są czyste ekologicznie. To najlepszy dowód, że nasze działania są dobre – mówi starosta gryfiński Wojciech Konarski.

Rekordowy pod względem dotacji był rok 2019. Do mieszkańców Powiatu Gryfińskiego trafiło 193 tysiące złotych na działania proekologiczne. Starostwo Powiatowe w Gryfinie podpisało 44 dotacje dla osób fizycznych na zmianę urządzeń grzewczych. 4 umowy dotyczyły dodatkowo zakupu i montażu instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii. W 2019 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację na działanie pod nazwą ,,Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów  wodnych na terenie całego powiatu gryfińskiego”. Warto zaznaczyć, że jedna osoba otrzymała też dotację na usuwanie azbestu.

- Każdego roku jest duże zainteresowanie dotacjami na zmianę źródła ciepła. Nasi pracownicy udzielali informacji wszystkim zainteresowanym. Zachęcamy wszystkich do korzystania ze wsparcia finansowego jeśli tylko spełniają kryteria – mówi Karina Osińska Naczelnik Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwo Powiatowe w Gryfinie.

W 2020 r. Powiat Gryfiński przekazał dotacje na łączną kwotę 72 922,70 zł. 18 umów dotyczyło zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych. 2 osoby otrzymały wsparcie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii.

W 2021 r. ponownie nastąpił wzrost przyznanych dotacji. Powiatu Gryfińskiego na podstawie złożonych wniosków przeznaczył na dotacje kwotę 128 000 zł. Zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych dokonało 19 dotacji osób na łączną kwotę 76.000,00 zł. Dwie osoby postanowiły zainwestować w lokalne źródła energii. W 2021 roku pierwszy raz były przyznane dotacje na zakup systemów deszczowych dla 11 osób.

- Przyznawane dotacje na działania ekologiczne to także szansa dla lokalnych firm na pozyskiwanie zleceń i rozwój - dodaje Ewa Dudar, wicestarosta gryfińska.

Na zdjęciu: Powiat Gryfiński jest położony na bardzo malowniczych terenach. Władze Powiatu Gryfińskiego dbają o ochronę środowiska, czego dowodem jest coraz większa liczba turystów wybierających go jako kierunek wyjazdów rodzinnych zamiast morza.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza