Wracają koncerty i imprezy plenerowe. Rząd opublikował stosowne rozporządzenie.


Od 4 czerwca możliwe będzie prowadzenie działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na otwartym powietrzu. To oznacza, że wracają koncerty, festyny i wydarzenia plenerowe. 

Imprezy, koncerty oraz inne wydarzenia plenerowe będzie można organizować w reżimie sanitarnym.

- udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób (...) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa .zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.  Do liczby osób, o której mowa w ust. 19a pkt 1, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. - czytamy w rozporządzeniu. 

Przywrócenia muzyczny wydarzeń od kilku dni domagali się muzycy z całej Polski. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma ogłosić pełen harmonogram znoszenia obostrzeń na kolejny miesiąc.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza