Rząd przedłużył obostrzenia związane z przyjazdem do kraju z zagranicy


Rząd zdecydował się przedłużyć ograniczenia dotyczące wjazdu do Polski z zagranicy. Opublikowane zostało stosowne rozporządzenie Rady Ministrów.

Wydano rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obostrzenia potrwają co najmniej do 5 czerwca. 

Kto jest zwolniony  z kwarantanny i testów podróżujący z Niemiec do Polski:
  • Osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w UE (zaszczepieni),
  • osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w Niemczech (pracownicy transgraniczni i inne osoby zawodowo przekraczające granicę)
  • Osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej (ozdrowieńcy)
  • Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego
  • Kierowcy powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku albo po odebraniu za granicą odpoczynku
  • Kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy
  • Kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób
  • Pozostałe osoby są zwolnione z kwarantanny, jeżeli posiadają negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonany do 48 h przed wjazdem do Polski. Wynik testu musi być sporządzony w języku polskim albo w języku angielskim
  • Dokument w języku niemieckim nie jest wystarczający
  • Uczniowie, studenci, dzieci przedszkolne i ich opiekunowie, a także osoby odwiedzające rodzinę lub przyjeżdżające do Polski na urlop, na zakupy itp. nadal muszą mieć ze sobą negatywny wynik testu, jeżeli nie chcą odbywać kwarantanny
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza