Średniowieczne zabytki nielegalnie trafiły na internetową aukcję [foto]

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Komisariatu Policji w oraz archeologiem z Muzeum Narodowego w Szczecinie zabezpieczyli w Barlinku zespół zabytków archeologicznych z okresu średniowiecza.

Sprawa została zainicjowana przez funkcjonariuszy zajmujących zwalczaniem się cyberprzestępczości. 
Kilka zabytków archeologicznych wystawiono do sprzedaży na jednym z portali aukcyjnych, gdzie wypatrzyli je policjanci. 

Według wyjaśnień mieszkańca Barlinka, wszystkie zabytki pozyskał wcześniej jego nieżyjący ojciec. Zabytki archeologiczne są własnością Skarbu Państwa na podstawie art. 35 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Osoba które usiłuje je sprzedać może odpowiadać za paserstwo z art 291 KK, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Zabytki zostały zdeponowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie badane są pod kątem określenia przynależności oraz ich autentyczności. Łącznie zabezpieczono kilkanaście grotów strzał do kuszy i łuku, grot oszczepu, ostrze sztyletu oraz średniowieczne żeleźce topora.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza