Zachodniopomorskie zagrożone ptasią grypą. Wojewoda wydał rozporządzenie.


Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii poinformował o wysokim zagrożeniu grypą ptaków na terenie naszego województwa. 
Wojewoda wydał rozporządzenie w którym nakazuje się między innymi utrzymywanie gęsi w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie czy w zamkniętych obiektach budowlanych.

Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren województwa zachodniopomorskiego. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa zakazuje się:  pojenia i karmienia gęsi na wybiegu,  stosowania zielonki do karmienia gęsi. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza