Burmistrz Chojny Barbara Rawecka z absolutorium [video]


Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzyli między innymi projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutoriom dla burmistrz Barbary Raweckiej. 

Barbara Rawecka przedstawiła raport o stanie gminy. W gminie Chojna jest zarejestrowanych 13 152 osoby (w tym ponad 7 tysięcy w mieście). Zarejestrowanych jest 951 podmiotów gospodarczych. Zadłużenie gminy Chojna na dzień 31 grudnia wynosiło ponad 11 milionów złotych. 

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium odczytano uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która wydała pozytywną opinię z uwagami. 

Radni jednogłośnie przegłosowali zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielili absolutorium dla burmistrz Barbary Raweckiej. W sesji uczestniczyło 11 radnych, 4 było nieobecnych. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza