Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi


Gminy i powiaty mogą ruszać z inwestycjami na drogach lokalnych, które uzyskały w tym roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wojewoda Zbigniew Bogucki i wicewojewoda Marek Subocz podpisali umowy z większością z 59 zachodniopomorskich samorządów, które otrzymają rządowe dofinansowanie do przebudowy, budowy i remontów dróg. Rządowe dofinansowanie pokrywa nawet 80 procent kosztów całej inwestycji.

Barbara Rawecka - Burmistrz Gminy Chojna podpisała umowę na dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim.

To jest kolejne dofinansowania zewnętrzne na ważne inwestycje w naszej gminie - tym razem jest to 884 022,67 tys. zł kwota ta przeznaczona zostanie na przebudowę drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość całego zadania to około półtora mln złotych. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na przyszły rok.


fot. ZUW Szczecin /Królewska Chojna

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza