KAS rozbiła karuzelę podatkową, która wyłudziła 11 mln zł VAT


Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła łańcuch firm, które wyłudzały podatek VAT. Puste faktury były wystawiane przez „znikającego” prezesa. Efekt przestępczej działalności to strata ponad 11 mln zł VAT, które powinny trafić do budżetu państwa.

Podejrzenie unikania wpłaty 11 mln podatku VAT było podstawą działań, które Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie (UCS) podjął wobec kilku firm w Polsce. Wątpliwości KAS wzbudził gwałtowny wzrost obrotów jednej ze spółek: w okresie 5 miesięcy objętych kontrolą, przekroczyły one 60 mln zł.

Do wyłudzenia skarbowego wykorzystano tzw. „znikającego podatnika”, który nie zapłacił należnego VAT. 40 funkcjonariuszy i pracowników UCS przeprowadziło jednoczesne czynności w 16 lokalizacjach na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób zabezpieczono dokumentację księgową, w tym faktury sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, korespondencję i elektroniczne nośniki danych.

Komórka Szefa KAS ds. STIR zablokowała rachunki bankowe jednej z firm. Zachodniopomorski UCS w Szczecinie wszczął 2 kontrole celno-skarbowe.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza