Powiększyła się rodzina sokołów wędrownych z Elektrowni Dolna Odra [foto]


W gnieździe pary sokołów wędrownych, które znajduje się na kominie Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE GiEK, wykluły się trzy pisklęta. 

Ptaki zostały już zaobrączkowane. Wysokie obiekty przemysłowe Elektrowni Dolna Odra od 17 lat są miejscem bytowania dla chronionego i rzadkiego gatunku sokołów wędrownych. Od 2004 roku regularnie gniazdo jest sprawdzane przez ornitologów ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ, które podaje, że w tym czasie wykluły się w nim 34 pisklęta sokoła.

Gniazdo sokołów wędrownych w Elektrowni dolna Odra zlokalizowane jest w połowie wysokości komina, na wysokości ok. 125 m. Ciekawostką jest pochodzenie ptaków.Długo gniazdowała tu para polsko-niemiecka: samiec pochodzenia polskiego, a samica niemieckiego. W tym roku zmieniła się samica.

Sokoły wędrowne znajdują się pod ścisłą ochroną - jeszcze 20 lat temu nie występowały
w Polsce. Ich obecność na obiektach przemysłowych PGE GiEK potwierdza, że ptaki nie są narażone na jakiekolwiek uciążliwości związane z działalnością zakładu.

Sokoły w Grupie PGE

Gniazda w Elektrowni Dolna i Elektrowni Bełchatów nie są jedynymi w Grupie PGE; sokole rodziny mieszkają także w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła. Dzięki zamontowanym kamerom można obserwować pary tych ptaków na kominie elektrociepłowni w Gdyni, elektrociepłowni w Lublinie Wrotków i elektrociepłowni w Toruniu. Obserwacja ich cieszy się ogromną popularnością i jest okazją do rozpowszechniania wiedzy na temat prac związanych z odbudową populacji jednego z najrzadszych ptaków objętych ścisłą ochroną.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza