Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ogłasza przetarg na sprzedaż...


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Chojnie ul. Bałtycka 2, 74-500 Chojna ogłasza. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej działki nr ewidencyjny 408 położonej w obrębie 3 miasta Moryń o powierzchni 2 635 m² położonej przy ul. Lipowej w Moryniu, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00033093/4.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 235 700,00 zł. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej na dzień wpłaty. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży w całości, przed zawarciem umowy przenoszącej prawo wieczystego użytkowania. Postąpienie wynosi 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bałtyckiej 2 w Chojnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 23 570,00 zł, do dnia 21.06.2021 r., które należy wpłacić na konto Spółdzielni w banku BS CHOJNA, numer rachunku: 50 9370 0007 0009 3855 2000 0001.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości oraz przetargu udzielane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Chojnie przy ul. Bałtyckiej 2, tel. 91 414 29 40, w godzinach 900-1400.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza