Szacowanie strat suszowych


Wicewojewoda Marek Subocz uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w sprawie  szanowania strat suszowych.

W trakcie spotkania z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji rolniczych, instytucji działających w obszarze rolnictwa prowadzono rozmowy poświęcone stratom spowodowanym wystąpieniem zjawiska suszy. Przedstawione zostały największe problemy związane z szacowaniem w ubiegłym roku przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” szkód suszowych oraz ewentualne możliwości ich rozwiązania.

Jednocześnie omówiono sytuację producentów rolnych związaną z wystąpieniem w roku bieżącym suszy. Raport nr 4 z monitoringu suszy rolniczej (wg stanu na dzień 20 czerwca br.) sporządzony przez IUNG w Puławach wykazał wystąpienie w uprawach zbóż jarych suszy rolniczej w 108 gminach województwa zachodniopomorskiego. Ponadto susza wystąpiła w uprawach zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych. kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, tytoniu, warzyw gruntowych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza