Bezpieczne prace w gospodarstwie - o tym warto pamiętać!


Każdego roku na polskich wsiach, w okresie wakacyjnym, dochodzi do wielu wypadków. Podczas prac polowych wśród poszkodowanych, są także dzieci. Rodzice mają obowiązek sprawowania odpowiedniej opieki nad dziećmi, w tym trudnym czasie jakim są żniwa. Apelujemy do rolników o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najmłodszych mieszkańców wsi.

W czasie miesięcy wakacyjnych na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą praca na roli narażeni są nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci. Najczęstszą przyczyną wypadków podczas prac polowych jest pośpiech, nieodpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie maszyn rolniczych oraz pozwolenie, aby dzieci pomagały w pracy. Pamiętajmy, że nie można powierzać im zadań, które mogą okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia.

Pyrzyccy policjanci prowadząc działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w okresie wakacyjnym rozmawiają również o bezpieczeństwie na wsi szczególnie w okresie wzmożonych prac polowych. Podczas spotkań najmłodszym rozdawane są materiały profilaktyczne otrzymane w ramach współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pamiętajmy, aby uniknąć tragedii wystarczy przekazać najmłodszym kilka zasad dotyczących przebywania na terenie gospodarstwa rolnego. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom na wsi, zwróćmy ich uwagę na kilka ważnych aspektów:
  • przebywanie w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych, a tym bardziej ich obsługiwanie, jest niedopuszczalne;
  • opiekując się zwierzętami należy stosować zasadę ograniczonego zaufania – przestraszone czy spłoszone zwierzę może zachować się nie przewidywalnie;
  • należy zwrócić uwagę na niezabezpieczone zbiorniki, np. studnie;
  • najmłodsi nie powinni przebywać w pobliżu szkodliwych substancji chemicznych, np. używanych do opryskiwania roślin – ich wdychanie grozić może zatruciem;
  • dzieci poruszające się po wiejskich drogach muszą być widoczne dla kierowców – należy pamiętać o nalepkach i kamizelkach odblaskowych;
  • nawet najmłodszym mieszkańcom wsi może okazać się potrzebna umiejętność udzielania pierwszej pomocy – powinny znać zasady jej udzielania;
  • dopilnujmy także, aby wiedzieli jak zachować się w czasie pożaru czy powodzi – konieczna jest znajomość podstawowych numerów alarmowych;

Na polskich wsiach dzieci uczestniczą w pracach polowych za pełnym pozwoleniem rodziców lub wręcz za ich namową. Dorośli nie zdają sobie jednak sprawy, że najmniejszy nawet błąd może doprowadzić do tragedii. Nierzadko wypadki przy pracach polowych kończą się utratą kończyn lub nawet śmiercią.

Kierujący ciągnikami i maszynami rolniczymi powinni pamiętać, aby absolutnie nie wykonywać żadnych prac polowych pod wpływem alkoholu. Kierującym kombajnami policja przypomina, że jest to pojazd ponadnormatywny i w przypadku przejazdu drogą publiczną obowiązani są zdjąć heder, aby nie stwarzał zagrożenia bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi.

Źródło: KPP Pyrzyce
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza