Kolejne wsparcie dla zachodniopomorskich OSP. Kto otrzyma dofinansowanie z "Grantów Strażackich"?


Ponad trzydzieści jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z województwa zachodniopomorskiego dzięki marszałkowskiemu wsparciu będzie mogło wykonać prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w swoich budynkach, a także zadbać o ich otoczenie. Na ten cel Urząd Marszałkowski przeznaczył łącznie niemal 370 tys. złotych. 

W ramach właśnie rozstrzygniętego naboru wniosków „Granty Strażackie” otrzyma 38 jednostek z regionu.

Środki z grantów będzie można wykorzystać – podobnie jak rok temu – na wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP. Nowością tego naboru jest to, że prace zostaną rozszerzone również o otoczenie remiz. Maksymalna wartość wsparcia dla jednostki to 10 tys. zł. Na to działanie Zarząd Województwa przeznaczył w tym roku niemal 370 tys. zł, a więc o 50 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Dofinansowane projekty dotyczą m.in. modernizacji i konserwacji instalacji elektrycznej, zagospodarowania otoczenia remizy poprzez budowę wiaty, ocieplenia budynku czy też wymiany posadzki.

Zaplanowane remonty w remizach, zgodnie z założeniami konkursu, powinny zakończyć się do 15 listopada.

W tym roku marszałek na wsparcie OSP z regionu przeznaczył łącznie 570 tys. zł z budżetu województwa. Środki te zostały rozdysponowane w ramach zadania „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”, podzielonego na dwa nabory. W wyniku pierwszego, który został rozstrzygnięty w połowie czerwca br., strażacy mogą zakupić nowy sprzęt i umundurowanie oraz środki ochrony osobistej czy zorganizować szkolenia podnoszące kwalifikacje. Łącznie na to działanie trafiło do nich 190 tys. zł.

Pieniądze trafią między innymi do jednostek OSP w Widuchowej, Brwicach, Trzcińska-Zdroju, Chwarstnicy i Mieszkowic.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza