Umowy na budowę ścieżek rowerowych do Wełtynia i Gardna podpisane


W naszym regonie ruszają kolejne budowy ścieżek rowerowych na trasie  Gryfino – Wełtyń. Umowy podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz przedstawiciele wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. W wydarzeniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka oraz Wiceburmistrzowie: Paweł Nikitiński i Tomasz Miler.

Wykonawcą ścieżki na odcinku Gryfino – Wełtyń będzie firma KRISTONE Krystian Suda, która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 3 922 839 zł, natomiast ścieżkę rowerową na odcinku Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie wykona firma DANKOM Daniel Błażkiewicz za kwotę 3 831 695,05 zł.

W ramach projektów powstaną dwa odcinki ścieżki rowerowej o łącznej długości około 8,5 km. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od ulicy Jana Pawła II w Gryfinie do ulicy Leśnej w miejscowości Wełtyń, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 120 oraz odcinek od miejscowości Wełtyń do Strefy Przemysłowej w Gardnie.

Nowo powstała droga dla rowerów będzie alternatywną trasą dla transportu samochodowego m.in. w celu dojazdu mieszkańców Gminy Gryfino i województwa zachodniopomorskiego do miejsca pracy na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie oraz do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego zlokalizowanego w Gryfinie, w celu odbycia dalszej podróży.

Projekty przyczynią się m.in. do stworzenia warunków do zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy, a przez to ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a także poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ten sposób wzrośnie standard życia mieszkańców gminy oraz poprawi się stan środowiska naturalnego.

Projekty są powiązane z działaniami miękkimi mającymi na celu promocję ruchu rowerowego tj. cykliczne imprezy rowerowe, kampania informacyjno-promocyjna, opracowanie mapy rowerowej Gminy czy stworzenie dokumentu analizującego potrzeby rowerzystów.

Zgodnie z zapisami umów na roboty budowlane, realizacja inwestycji powinna zostać zakończona do 15 grudnia 2021 r.

Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:

  • Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń
  • Dofinansowanie z RPO WZP: 1 700 000,00 zł
  • Dofinansowanie z RFIL: 2 095 558,60 zł
  • Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie
  • Dofinansowanie z RPO WZP: 3 846 382,48 zł
  • Dofinansowanie z RFIL: 404 441,40 zł
fot. Miasto i Gmina Gryfino
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza