Umowy na budowę ścieżek rowerowych podpisane


W czwartek w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie doszło do podpisania umowy o dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń oraz umów na realizację inwestycji na dwóch odcinkach: Gryfino – Wełtyń i Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie.

Umowy na realizację dwóch inwestycji – „Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń” oraz „Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie” – podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz przedstawiciele wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym. W wydarzeniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka oraz Wiceburmistrzowie: Paweł Nikitiński i Tomasz Miler.

Wykonawcą ścieżki na odcinku Gryfino – Wełtyń będzie firma KRISTONE Krystian Suda, która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 3 922 839 zł, natomiast ścieżkę rowerową na odcinku Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie wykona firma DANKOM Daniel Błażkiewicz za kwotę 3 831 695,05 zł.

Tego samego dnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Burmistrz Mieczysław Sawaryn podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przy podpisaniu umowy obecni byli także Wicestarosta Gryfiński Ewa Dudar i Wiceburmistrz Tomasz Miler.

Zgodnie z umową o dofinansowanie na budowę ścieżki ze środków Unii Europejskiej ma zostać przekazana kwota 1 700 000 zł.

Wcześniej, bo już 21 kwietnia 2021 r., została podpisana umowa o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie ze środków RPO WZ kwotą 3 846 382,48 zł.

W ramach projektów powstaną dwa odcinki ścieżki rowerowej o łącznej długości około 8,5 km. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od ulicy Jana Pawła II w Gryfinie do ulicy Leśnej w miejscowości Wełtyń, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 120 oraz odcinek od miejscowości Wełtyń do Strefy Przemysłowej w Gardnie.

Nowo powstała droga dla rowerów będzie alternatywną trasą dla transportu samochodowego m.in. w celu dojazdu mieszkańców Gminy Gryfino i województwa zachodniopomorskiego do miejsca pracy na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie oraz do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego zlokalizowanego w Gryfinie, w celu odbycia dalszej podróży.

Projekty przyczynią się m.in. do stworzenia warunków do zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy, a przez to ograniczenia emisji zanieczyszczeń, a także poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ten sposób wzrośnie standard życia mieszkańców gminy oraz poprawi się stan środowiska naturalnego.

Projekty są powiązane z działaniami miękkimi mającymi na celu promocję ruchu rowerowego tj. cykliczne imprezy rowerowe, kampania informacyjno-promocyjna, opracowanie mapy rowerowej Gminy czy stworzenie dokumentu analizującego potrzeby rowerzystów.

Zgodnie z zapisami umów na roboty budowlane, realizacja inwestycji powinna zostać zakończona do 15 grudnia 2021 r.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza