Darmowy Hot-Spot w centrum miasta


Gmina Trzcińsko-Zdrój uruchomiła w przestrzeni publicznej na terenie miasta 12 darmowych punktów dostępu do sieci internetowej tzw. „hotspot”

Projekt pt.: "Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca Gminy Trzcińsko-Zdrój" został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 

Trzciński samorząd pozyskał na tą inwestycję środki w wysokości 64.368,00 zł. Realizacja zadania nie wymagała wkładu własnego gminy. Jedynym kosztem będzie abonament za łącze internetowe, natomiast cała infrastruktura została wybudowana w oparciu o pozyskane środki. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom naszej gminy na bezpłatny dostęp do sieci Internet w następujących lokalizacjach:

Urząd Miejski - parter
Urząd Miejski- Rynek
Park – koło DPS
Park – miejsce grillowe
Plac zabaw – ul. Dworcowa
Biblioteka i Centrum Kultury – hotel, sala , amfiteatr
Izba Pamięci
Hala – piętro i siłownia , Orlik


W celu połączenia się z siecią hotspot należy na urządzeniu mobilnym lub stacjonarnym (laptop, telefon komórkowy, tablet) wyszukać połączenie WIFI o nazwie „Publiczny Internet dla każdego” oraz zainicjować połączenie z siecią i następnie kliknąć „Zgadzam się z regulaminem sieci WIFI” po czym przycisk zaloguj. Trwałość projektu przewidziano na 5 lat
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza