Ruszyła budowa nowego osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Wilsona a Dworcową.


Spoglądając na wizualizacje, ponad 130 mieszkań, 6 lokali użytkowych i to wszystko w 4 blokach z windami, to bez wątpienia można pokusić się o stwierdzenie, iż jest to największa komercyjna inwestycja w regionie w ostatnich latach. Choć roboty budowlane dopiero ruszyły, to jak informuje nas Biuro Sprzedaży Dewelopera, 3/4 mieszkań w budynku B2 znalazło już nabywców, a lokale użytkowe zostały sprzedane. Przez ostatnie tygodnie na placu budowy trwały prace porządkowe i przygotowawcze. Teren został już wcześniej ogrodzony, a od kilku dni trwają prace ziemne. W najbliższych dniach na placu budowy zostanie zainstalowana specjalistyczna maszyna, która zwiastuje rozpoczęcie właściwych robót budowlanych dotyczących bezpiecznego posadowienia budynków.

W związku z powtarzającymi się pytaniami kierowanymi do dewelopera podczas podpisywania umów rezerwacyjnych odnośnie do warunków gruntowych na tym terenie, zapytaliśmy Generalnego Wykonawcę inwestycji - firmę Cortonbau, jak będą wyglądały prace stabilizujące fundament budowli? Dowiedzieliśmy się, iż:

- Wzmacnianie gruntu, jakim jest palowanie, przeprowadzane jest za pomocą odpowiednich technologii stałych pali żelbetowych. W procesie tym można wyróżnić trzy fazy: wciskanie, formowanie trzonu pala i prace pomocnicze. Ich konstrukcja musi być bardzo solidna, ponieważ stanowi fundament budowli. Palowanie jest najbardziej bezpieczną i najbardziej znaną metodą przenoszenia obciążeń w gruntach nienośnych - informuje nas Łukasz Czaja z firmy CM Construction - Palowanie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się duże skoncentrowanie obciążenia, które trzeba przenieść na głębsze warstwy gruntu, które dają większą stabilność. Potrzeba taka zachodzi, ponieważ powierzchniowe warstwy gruntu mają cechę niewielkiej nośności i są podatne na odkształcenia. Wykonanie palowania przeprowadzamy również wtedy, gdy na fundament i grunt przenoszone będą tak zwane obciążenia skupione. Potrzeba taka zachodzi w przypadku wysokich budynków, budynków wielorodzinnych czy podpór mostowych, a także w budownictwie morskim. Metoda palowania budynku w Chojnie jest niezwykle skuteczna. Pale FDP przenoszą całą masę budynku na głębsze, bardziej wytrzymałe poziomy które na terenie inwestycji Park Wilsona poniżej 10 metrów wykazują bardzo wysoką nośność

Poniżej przedstawiamy wizualizacje:


Rysunek 1. Budynek B1 – Model 1.

Rysunek 2. Budynek B1 – Model 1 – detal modelu.

Projekt technologiczny posadowienia budynków wielorodzinnych B1 oraz B2 w ramach inwestycji „PARK WILSONA” przy ul. Dworcowej i Wilsona w Chojnie.

Zapytaliśmy również Generalnego Wykonawcę robót z firmy Cortonbau mgr inż. Szymona Raczykowskiego oraz mgr inż. Łukasza Ligowskiego pełniącego funkcję Kierownika Nadzoru Budowlanego (obaj kończyli Technikum Budowlane w Chojnie), jakie prace muszą zostać wykonane, zanim rozpocznie się wznoszenie budynku, obok prac stabilizujących i wzmacniających grunt? Dowiedzieliśmy się, iż chodzi przede wszystkim o odwodnienie i meliorację całego terenu, czyli kwestie niezwykle istotne przy każdej tego typu inwestycji:

- Sieć deszczowa, odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla oraz z budynków inwestycji Park Wilsona odbywać się będzie w 100% poprzez retencję kanałową zbudowaną w całości na terenie inwestycji. Projekt zakłada odprowadzenie z retencjonowanej wody dopiero po 1 godzinie intensywnych opadów, chroniąc przy tym pobliskie tereny i dając swobodny przepływ.

Z informacji jakie uzyskaliśmy w Biurze Sprzedaży Inwestycji Park Wilsona, w najbliższych dniach klienci, którzy zarezerwowali mieszkania na etapie przedsprzedaży, będą już podpisywali umowy deweloperskie w kancelarii notarialnej. Sprzedaż mieszkań z pierwszego etapu budowy (budynek B2) patrząc na zainteresowanie zakończy się w chwili pełnej komercjalizacji, o czym deweloper poinformuje na swojej stronie: parkwilsona.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza