Sejm przyjął projekt ustawy. Podwyżki dla polityków

Posłowie przegłosowali w środę 11 sierpnia projekt ustawy zakładający podwyżki. Więcej zarobią między innymi prezydenci miast i samorządowcy. 

Proponowane zmiany to ponad 40 procent podwyżki dla prezydenta.  Nowelizacja ustawy autorstwa PiS zakłada też wzrost uposażenia byłych prezydentów RP i samorządowców, w tym prezydentów miast.

Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - urealnienia wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego.

Projekt określa też maksymalną wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka województwa, wicemarszałka oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta burmistrza.

Zgodnie z projektem ustawy maksymalne wynagrodzenie tych osób nie będzie mogło przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza