Sołtys i Rada Sołecka dziękują mieszkańcom


Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Sołectwa Krajnik Górny za poświęcenie swojego wolnego czasu na pracę w czynie społecznym, co przyczyniło się do poprawy walorów estetycznych naszej miejscowości.

Prace polegały na położeniu pod wiatą podbruku, złożeniu stołów biesiadnych, nasadzeniu kwiatów i ich podlewanie ,prace porządkowe np. grabienie liści. Dziękujemy Pani/Panu :Asi i Robertowi Kryger, Izie i Krystianowi Famulskim ,Ani Korybalskiej ,Mariuszowi Macharzewskiemu, Danielowi Simińskiemu, Bożenie Bartosińskiej, Iwonie Kuzdak, Waldemarowi Maderze, Violi Obst, Ani Wiśniewskiej, Oskarowi Kuzdak, Oli i Wiktori Kryger, Juli Famulskiej i Bartkowi Simińskiemu

Dziękujemy również darczyńcy, który chce zachować anonimowość za przekazanie podbruku pod wiatę, naszemu lokalnemu przedsiębiorcy Panu Waldemarowi Ziębakowskiemu, za podarowanie piasku. Ze środków pozyskanych ze stroików świątecznych zakupiono cement, za co serdecznie dziękujemy: Ani Korybalskiej, Izie Famulskiej, Ewelinie Harbat, Ewie Simińskiej, Asi Kryger.

Sołtys Ewa Simińska
i Rada Sołecka Sołectwa Krajnik Górny
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza