Magazyn Caritasu otwarto w Babinku


W miejscowości Babinek odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Magazynu Grupa Caritas. Grupa Caritas w Babinku wchodzi w skład Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Judy Tadeusza w Lubiczu.

Organizatorem uroczystości był Ariel Pyter-sekretarz PZC Lubicz, Filia Babinek. Magazyn został posadowiony dzięki staraniom Pana Ariela, który to od dawna skupia się na pomocy ludziom potrzebującym. Dzięki jego wysiłkowi osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z nowego magazynu będą mogły pobrać zgromadzoną żywność. Obiekt został poświęcony przez Ks. Dziekana Proboszcza kan. mgr Roberta Gołębiowskiego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza