Wielkie święto strażaków ochotników. Nowoczesna remiza otwarta [foto] [video]

 

Nowa remiza i wóz bojowy dla OSP Nawodna pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W sobotę odbyła się uroczystość otwarcia obiektu. 

Druhny i druhowie  z Nawodnej służący w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wykorzystują nowoczesny sprzęt i wyposażenie sfinansowane przez gminę Chojna i fundusze UE. OSP Nawodna otrzymała także 24 500 zł dofinansowania z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu "Mały Strażak". Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu ratunkowo-gaśniczego


Inwestycja w działania Ochotniczych Straży Pożarnych, to inwestycja w bezpieczeństwo i ochronę naszego życia, zdrowia.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza