Zbiorniki na gnojowice powstaną niedaleko domów? Mieszkańcy obawiają się przykrych zapachów.


W pobliżu Golic mają powstać zbiorniki na gnojowicę. Mieszkańcy nie chcą w sąsiedztwie takich budowli ze względu na smród jaki gnojowica wytwarzać, proszę zajmijcie się tym tematem - zadzwonił nas nasz czytelnik. 

Jak się okazało pod koniec kwietnia do Urzędu Miejskiego w Cedyni  wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika do magazynowania gnojowicy o pojemności do 5600 m3. Wnioskodawcą była firma z miejscowości Łaziszcze do której należy pole. 

Inwestor chce wybudować zbiornik na terenie swojego gospodarstwa w okolicach Radostowa. Kilka dni temu wnioskodawca zmienił decyzję i zamiast "zbiornika do magazynowania gnojowicy" chce zbudować "zbiornik do magazynowania nawozów organicznych". 

- (...) przed wydaniem decyzji burmistrza o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane jest uzyskanie uzgodnień i opinii w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego. Instytucje i organy uczestniczące w procesie wydawania decyzji o realizacji ww. inwestycji nie wniosły sprzeciwu i negatywnych opinii. Postępowanie w dalszym ciągu jest procedowane, a Burmistrz Cedyni nie wydał jeszcze decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji. Organem właściwym, który wydaje pozwolenie na budowę jest Starosta Gryfiński - tłumaczy nam Anna Witek, sekretarz Cedyni. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza