60 tys. zł na nowe wyposażenie placówki terapeutycznej w Dębnie


Powiat Myśliborski otrzyma 60 tys. zł pomocy finansowej. To środki głównie na zakup niezbędnego wyposażenia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas XXVIII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (21 września).
Placówka w Dębnie jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prowadzi usługi specjalistyczne dla dzieci z pieczy zastępczej o specjalnych potrzebach zdrowotnych, rozwojowych i rehabilitacyjnych. Zapewnia całodobową opiekę, w tym rehabilitację i niezbędne zajęcia terapeutyczne dzieciom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie w RPOT przebywa 45 dzieci. W Polsce jest zaledwie 10 tego typu placówek.

Przyznana przez radnych dotacja celowa ma zostać wykorzystana na zakup materiałów i najpotrzebniejszego wyposażenia dla podopiecznych placówki. Środki pozwolą na wymianę mebli w pokojach dziecięcych, kupno materacy, sprzętu do rehabilitacji, pomocy do terapii neurologopedycznych i sensorycznych. Doposażony zostanie też gabinet pielęgniarki.

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego wykonującą zadania powierzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W RPOT przebywają dzieci z całego kraju. Placówka działa od 2014 r.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza