Jak wyglądało życie w okolicy Morynia około 7000 lat temu? [foto]


Jak wyglądało życie w okolicy Morynia około 7000 lat temu? Przypadek sprawił, że dokonania dawnych gospodarzy tych ziem, zwróciły na siebie uwagę archeologów. 

Zagadkowe kręgi, które na polu w okolicy Nowego Objezierza sfotografował podczas lotu paralotnią Norbert Pająk, powoli odkrywają swoje tajemnice. Podczas konferencji pt. Najstarsze dziedzictwo kulturowe Morynia, którą Gmina Moryń zorganizowała wspólnie z Uniwersytetami Szczecińskim i Gdańskim, poznaliśmy efekty prowadzonych w ostatnich latach badań naukowych. Konferencję rozpoczął Józef Piątek Burmistrz Morynia witając zgromadzonych w sali Regionalnego Biura Geoparku uczestników wydarzenia. 

Konferencję poprowadził Krzysztof Konecki (Przewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu), który przedstawiał kolejnych prelegentów oraz tematy ich prezentacji. Dr Agnieszka Matuszewska (Instytut Historyczny Uniwersytet Szczeciński) uświadomiła nam jak wiele cennych stanowisk archeologicznych odkryto na terenie naszej gminy wskazując jednocześnie, że to tylko część bogatego dziedzictwa skrywanego pod ziemią. Procesy kształtowania terenu, warunki glebowe i surowce naturalne dostępne tysiące lat temu przybliżyli dr hab. Marek Podlasiński (Pracownia Gleboznawstwa i Chemii Środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz dr Andrzej Piotrowski (Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Pomorski w Szczecinie). Wyniki badań dotyczące warunków klimatycznych, szaty roślinnej oraz zmian jakie zachodziły w tym zakresie na przestrzeni wieków zaprezentowały dr Anna Pędziszewska (Katedra Ekologii Roślin Uniwersytet Gdański) oraz dr Joanna Święty-Musznicka (Katedra Ekologii Roślin Uniwersytet Gdański). Tajemnice rondela w Nowym Objezierzu czyli neolitycznego centrum ceremonialnego sprzed 7000 lat wyjaśniał prof. dr hab. Lech Czerniak (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytet Gdański).

Skala i ranga odkrycia sprawiają, że pojawiła się idea rekonstrukcji i ekspozycji ‘rondela’ jako atrakcji turystycznej, o czym w swoim wystąpieniu mówił Igor Szakowski (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa zachodniopomorskiego) wskazując, że idea ta doskonale wpisuje się w strategię rozwoju turystyki w naszym województwie, a jej wdrożenie może być fundamentalnym elementem turystycznego rozwoju regionu.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele: uczelni, samorządów, Nadleśnictwa Mieszkowice, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Zespołu Szkół w Moryniu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, a także studenci.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza