Miał przy sobie 145 porcji amfetaminy. Do sądu trafił akt oskarżenia.


Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu m.in. o to, że w dniu 9 marca 2021r. w jednej z miejscowości powiatu myśliborskiego posiadał znaczną ilość amfetaminy, tj. o czyn z art. 62 ust.2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Z ustaleń śledztwa wynika, iż w dniu 9 marca 2021r. funkcjonariusze Policji zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którym kierował podejrzany. W trakcie kontroli policjanci powzięli podejrzenie, iż kierujący może posiadać rzeczy zabronione, dlatego po wezwaniu kierującego do dobrowolnego ich wydania, mężczyzna wydał funkcjonariuszom zawiniątko z zawartością białego proszku.

Na podstawie uzyskanej w toku śledztwa opinii biegłych ustalono, iż biały proszek o wadze netto ponad 24 gram zawiera w swym składzie siarczan amfetaminy, z którego po odpowiednim rozcieńczeniu można sporządzić 145 porcji handlowych, wystarczających do wywołania efektu odurzenia dla 580 osób.

W toku śledztwa ustalono ponadto, że podejrzany, prowadząc pojazd w chwili kontroli, znajdował się pod wpływem amfetaminy, a czynu tego dopuścił się w okresie obowiązywania prawomocnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wobec niego wyrokiem sądu na okres 5 lat, a nadto, że nieodpłatnie udzielił on amfetaminy innej osobie.

Te wszystkie ustalenia pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków, kierowania pojazdem mechanicznym pod ich wpływem pomimo prawomocnego zakazu sądu w tym zakresie, oraz nieodpłatnego udzielenia narkotyków innej osobie. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Środek ten był stosowany również w chwili kierowania aktu oskarżenia do sądu.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia korespondujące z ustaleniami faktycznymi poczynionymi w sprawie. Był dotychczas karany sądownie, a dwóch z zarzucanych mu czynów dopuścił się w ramach powrotu do przestępstwa. Grozi mu kara 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza