Nowi policjanci ślubowli


Ośmiu nowych funkcjonariuszy wypowiedziało w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu słowa policyjnej roty ślubowania wstępując w szeregi Policji. Funkcjonariuszy, którzy niebawem będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Myśliborskiego powitał w szeregach Policji Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu – młodszy inspektor Rafał Janzen

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało między innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz komisję lekarską.

Teraz nowi policjanci odbędą kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej.

Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą po odbytym szkoleniu do jednostki macierzystej w Myśliborzu, by móc w codziennej służbie realizować słowa wypowiedziane w rocie ślubowania.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza