Obwodnica Myśliborza w ciągu DK26 oddana do ruchu


Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26. Inwestycja o długości 3,4 km wyprowadziła z zabytkowego centrum Myśliborza ruch tranzytowy.

Ciężarówki nie muszą już jeździć „pod prąd” obok średniowiecznej bramy obronnej. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy GDDKiA i Miasta Myślibórz. Samorząd wsparł inwestycję wartą 47,7 mln złotych kwotą 8 mln zł i zrezygnował z odszkodowań pod grunty. Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud Sp. z o.o. z Myśliborza.

- Obwodnica jest oddechem dla miasta - oddechem od spalin, od hałasu, od zagrożenia. Zabytkowa brama, pod którą lub obok której trzeba było przejechać, to przysłowiowe „ucho igielne”. Tak funkcjonowaliśmy jeszcze w XXI w. Teraz ta droga odciąży miasto i da mieszkańcom wytchnąć – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.W uroczystym otwarciu obwodnicy uczestniczyli m.in. poseł Leszek Dobrzyński, wojewoda Zbigniew Bogucki, burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner, samorządowcy, wykonawcy inwestycji i mieszkańcy.

Wiele lat oczekiwana na obwodnicę. Inwestycja była już od 2009 roku gotowa do realizacji, jednak dopiero podpisany w październiku 2017 przez Ministra Infrastruktury Program Inwestycji zagwarantował środki na realizację inwestycji z budżetu państwa. Decyzja ta umożliwiła aktualizację dokumentacji. Umowa z wykonawcą inwestycji została podpisana w maju 2019 roku. Roboty zakończyły się zgodnie z terminami kontraktowymi.
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Myśliborzu

Przez zabytkowe centrum Myśliborza dotychczas przebiegała droga krajowa nr 26 prowadząca od drogi S3 do przeQAjścia granicznego w Krajniku Dolnym. Przebieg drogi przez centrum miasta wiązał się z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców. Kierowcy wjeżdżający od strony zachodniej do Myśliborza musieli przejechać pod średniowieczną bramę miejską. Ciężarówki nie mieściły się pod bramą, dlatego musiały przejeżdżać „pod prąd” obok bramy. Obwodnica rozwiązała te problemy wyprowadzając z centrum Myśliborza ruch tranzytowy.
Nowa droga

Nowa trasa omija centrum miasta od południa, została poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej. Jest to jednojezdniowa droga klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na początku obwodnicy (patrząc od strony zachodniej) powstało rondo będące połączeniem dróg krajowych nr 23 i 26. Na dalszym przebiegu obwodnicy dalej powstały dwa skrzyżowania, jedno z ulicą Łużycką, a drugie przy końcu obwodnicy będące połączeniem z obecną drogą krajową w kierunku centrum Myśliborza. W ramach inwestycji powstały również drogi wspomagające, chodniki i ciągi pieszo – rowerowe.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza