Prezydenckie medale dla kolejnych małżeństw

Pięć kolejnych małżeńskich jubileuszy  Starym Czarnowie. Pary z wyjątkowym, bo 50-letnim stażem odebrały od wójt Marzeny Grzywińskiej i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dariusza Ruszczyckiego Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Uroczystość odbyła się we wtorek, 7 września 2021 roku.Doniosły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodziły cztery pary z Kołbacza: Irena i Kazimierz Iwanow, Irena i Paweł Skorupa, Helena i Czesław Majda oraz Zofia i Władysław Chudak. Kolejną parą z długoletnim stażem małżeńskim byli Danuta i Zbigniew Jankowscy ze Starego Czarnowa.

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie. Otrzymali okolicznościową odznakę. To stylizowana, sześciopromienna, srebrzona, oksydowana gwiazda o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie umieszczone są dwie róże, zaś rewers tworzy monogram RP z napisem w otoku "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza