Podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Józefy Klisowskiej


Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom serdeczne podziękowania za uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej

śp. Józefy Klisowskiej
 
składa pogrążona w smutku rodzina.

Dziękujemy również Zakładowi Pogrzebowemu Józef Wojtaś za profesjonalne przygotowanie uroczystości pogrzebowej. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza