Wspólne patrole policji ze strażą leśną


Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barlinku oraz Straż Leśna Nadleśnictwa Barlinek, systematycznie organizują wspólne patrole. Działania te mają między innymi na celu wyeliminowanie niestosowania się do zakazu wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu. Funkcjonariusze oraz Strażnicy Leśni zwracają uwagę również na nielegalne wysypiska śmieci.

W trosce o bezpieczeństwo i porządek na terenach leśnych policjanci współpracują ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Barlinek. Wspólne kontrole mundurowych mają wyeliminować kierujących quadami i motocyklami, którzy pojazdami mechanicznymi łamią zakaz wjazdu do lasu i brawurowo jeżdżą drogami leśnymi Zadaniem mundurowych jest również współpraca w dziedzinie zapobiegania kradzieży drewna, kłusownictwa i szkodnictwa leśnego.

Barlineccy policjanci wspólnie z pracownikami Straży Leśnej pilnują i dbają o to by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia, działają chroniąc jego charakter. Wspólne działania strażników leśników i mundurowych mają nie tylko zapobiec niszczeniu przyrody i płoszeniu zwierząt, ale także wyeliminować kradzież drewna, kłusownictwo oraz dzikie wysypiska śmieci. 

Funkcjonariusze zapowiadają dalsze akcje, ukierunkowane na zwalczanie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w lasach.W czasie pełnionych służb mundurowi zwracają chociażby uwagę na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza