Episkopatu zaapelował o pomoc humanitarną dla migrantów


Prawo i obowiązek obrony granic państwowych daje się pogodzić z niesieniem pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, apelując o pomoc humanitarną dla migrantów.

Przewodniczący Episkopatu w specjalnym apelu przypomniał chrześcijańskie zadania w stosunku do migrantów i uchodźców, jakimi są pomoc medyczna i humanitarna oraz szukanie rozwiązań służących dobru wspólnemu. „Wrażliwość na los ludzi przybywających do naszego kraju, jak również pomoc medyczna i humanitarna dla migrantów, powinny stać się priorytetem działań zarówno instytucji państwowych, jak i pozarządowych, w tym również Kościołów i wspólnot religijnych” – napisał, dodając, że humanitarna wrażliwość jest przejawem naszego człowieczeństwa.

Podkreślił, że obowiązkiem władz jest wykrycie potencjalnego zagrożenia ze strony osób przekraczających granice państwa, jednak nie można stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogólnień.

Przewodniczący Episkopatu wyraził w apelu wdzięczność wszystkim, którzy służą pomocą potrzebującym. Podkreślił, że „Kościół katolicki w Polsce deklaruje gotowość włączenia się w poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, które – mieszcząc się w ramach porządku prawnego – służyć będą szeroko rozumianemu dobru wspólnemu”.

Abp Gądecki zaapelował o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych, których gotowość koordynacji Caritas Polska deklaruje od 2016 roku. Zaproponował też „rozwiązanie w pełni kontrolowanej relokacji uchodźców, opierające się na ich samodzielnej decyzji co do wyboru kraju docelowego”. „To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeństwa w przeciwieństwie do migracji w chaosie, za sprawą gangów przemytników i nieludzkiego łudzenia ludzi dostania się do wymarzonego raju w Europie” – czytamy w dokumencie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza